OBRONA I REPREZENTACJA W SPRAWACH KARNYCH
Adrian Woźniak, Adwokat

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń! +48 604-367-770

Rozłożenie grzywny na raty przez sąd karny

  Po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej, skazany na karę grzywny zostanie pisemnie wezwany przez sąd do jej zapłaty w terminie 30 dni. Jeżeli zapłata grzywny pociągałaby za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku. Rozłożenie grzywny na raty pozwala skazanemu [...]

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem w sprawie karnej

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) za które kierowca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. O tym czy doszło do popełnienia przestępstwa decyduje stężenie alkoholu we krwi. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to mniej niż 0,2 ‰ i mniej niż 0,1 mg w wydychanym powietrzu. [...]