Prowadzenie samochodu pod wpływem i po użyciu narkotyków

  W odróżnieniu od tzw. stanu nietrzeźwości, żadna ustawa nie zawiera kryteriów kiedy kierujący samochodem znajduje się "pod wpływem" narkotyków a kiedy "po użyciu" narkotyków. Zgodnie z art. 178a kodeksu karnego tak samo karalne jest prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jak i pod wpływem środka odurzającego. Środkiem odurzającym, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, jest każda [...]