OBRONA I REPREZENTACJA W SPRAWACH KARNYCH
Adrian Woźniak, Adwokat

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń! +48 604-367-770

Rozłożenie grzywny na raty przez sąd karny

  Po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej, skazany na karę grzywny zostanie pisemnie wezwany przez sąd do jej zapłaty w terminie 30 dni. Jeżeli zapłata grzywny pociągałaby za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku. Rozłożenie grzywny na raty pozwala skazanemu [...]

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem w sprawie karnej

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) za które kierowca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. O tym czy doszło do popełnienia przestępstwa decyduje stężenie alkoholu we krwi. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to mniej niż 0,2 ‰ i mniej niż 0,1 mg w wydychanym powietrzu. [...]

Wyjaśnienia („zeznania”) oskarżonego w sprawie karnej

Oskarżony (podejrzany) w sprawie karnej w przeciwieństwie do świadków nie składa zeznań, a składa wyjaśnienia. Podejrzanym jest osoba, której w toku sprawy karnej przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jeżeli dana osoba jest przesłuchiwana przez organ ścigania (prokuraturę, policję lub inne organy) bez przedstawiania zarzutów, wówczas występuje ona w charakterze świadka i składa zeznania. Z kolei oskarżonym jest [...]

„Odwieszenie” kary pozbawienia wolności przez sąd karny

W jednym z artykułów ("Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu") pisaliśmy o tym kiedy i na jakich warunkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności. Skoro sąd może zawiesić wykonanie kary więzienia, może również taką karę odwiesić tj. zarządzić jej wykonanie. Aby do tego jednak doszło muszą być spełnione określone warunki. Kodeks karny wyróżnia, przede [...]

Druga jazda pod wpływem alkoholu. Jakie są konsekwencje?

Zgodnie z treścią art. 178a § 4 kodeksu karnego, jeżeli sprawca przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości był wcześniej prawomocnie skazany za to przestępstwo (art. 178a § 1 kodeksu karnego), a następnie po raz kolejny popełnił to samo przestępstwo, to kodeks za taki czyn przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do [...]

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Sąd karny może wobec sprawcy przestępstwa zastosować warunkowe zawieszenie kary jednocześnie poddając go próbie. Jednak zgodnie z art. 69 kodeksu karnego, aby doszło do warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności muszą być spełnione następujące warunki. Kara ta nie może przekraczać 1 roku a sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie może być wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności. [...]