adwokat glogow

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy (…) – art. 6 kodeksu postępowania karnego”.

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której organy ścigania wydały postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Częste nowelizacje aktów prawnych związanych z szeroko rozumianym prawem karnym i postępowaniem karnym powoduja, że obrona PODEJRZANEGO lub OSKARŻONEGO świadczona przez adwokata specjalizującego się w sprawach karnych nabiera istotnego znaczenia. Profesjonalne przygotowanie taktyki i materiału dowodowego, a także pełne zaangażowanie obrońcy w prowadzenie powierzonej sprawy, mają kluczowe znaczenie dla jej rozstrzygnięcia. Istotnym elementem przy prowadzeniu tego typu spraw jest również dobry kontakt Klienta z adwokatem i wzajemne zaufanie.

W tych sprawach Kancelaria Adwokacka Adriana Woźniaka doradza i broni na każdym etapie sprawy:

  • w postępowaniu – dochodzeniu lub śledztwie – prowadzonym przez Policję, Prokuraturę lub inne organy ścigania – od postawienia zarzutów do wniesienia aktu oskarżenia, w tym również w sprawach o areszt tymczasowy,
  • w postępowaniu sądowym – przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi i Sądami Apelacyjnymi,
  • w postępowaniu zainicjowanym złożeniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia – kasacja, wznowienie postępowania.
  • bronimy i reprezentujemy SKAZANYCH w postępowaniu karnym wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – w tym w sprawach o zarządzenie, odroczenie wykonania kary, przerwie w karze, warunkowym przedterminowym zwolnieniu, w sprawach o wyrok łączny, o rozłożenie kary grzywny na raty, etc.

Adwokaci w Głogowie służą pomocą

Zapraszamy do kontaktu i umawiania spotkań w Głogowie z prawnikami Kancelarii Adwokackiej Adrian Woźniak. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Zachęcamy również do zapoznania się z poradami prawnymi na stronie.

WYNAGRODZENIE

Proponujemy bardzo atrakcyjne i czytelne sposoby rozliczeń, dopasowane do charakteru sprawy oraz Państwa potrzeb i oczekiwań.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Wynagrodzenie za obronę lub reprezentację jest uzależnione od etapu sprawy, jej rodzaju, stopnia zawiłości sprawy i zawsze dzielone na poszczególne etapy postępowania, tak aby Klient doskonale wiedział, za co dokładnie płaci.