prawnik glogow

POKRZYWDZONYM jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa.

Dlatego też, abyś został uznany za pokrzywdzonego, musi zostać naruszone Twoje indywidualne, przysługujące tylko Tobie, chronione przez prawo dobro, takie jak: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna. Niemniej jednak musisz pamiętać, że nie jest konieczne, aby Twoje dobro zostało przez sprawcę naruszone. Wystarczy jeśli swoim zachowaniem sprowadził on dla niego zagrożenie, co jest już to dostateczne do uznania Cię za pokrzywdzonego.

Za pokrzywdzonego możesz być uznany nie tylko Ty, ale także Twój zakład pracy oraz każda firma lub instytucja, która poniosła szkodę w wyniku przestępstwa.

Jeżeli zatem zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, pamiętaj, że zlecając nam prowadzenie sprawy, z ofiary przestępstwa staniesz się w sprawie aktywnym oskarżycielem posiłkowym lub prywatnym.

Doradzamy i reprezentujemy pokrzywdzonych na każdym etapie sprawy:

  • w postępowaniu prowadzonym przez Policję, Prokuraturę lub inne organy ścigania,
  • w postępowaniu sądowym – przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi i Sądami Apelacyjnymi,
  • w sprawach z oskarżenia prywatnego – w tym, sporządzamy prywatne akty oskarżenia.

Nadto, sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie doprowadziło do sukcesu wielu naszych Klientów. W większości spraw możemy poszczycić się nie tylko uzyskaniem wyroków skazujących dla sprawców przestępstw, ale również jednoczesnym uzyskaniem odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz ofiar przestępstw.

Szukasz dobrego prawnika w Głogowie?

W sprawach karnych zapraszamy po pomoc prawną do Kancelarii Adwokackiej Adriana Woźniaka.

Prawnik w Głogowie dla pokrzywdzonego/ ofiary

WYNAGRODZENIE

Proponujemy bardzo atrakcyjne i czytelne sposoby rozliczeń, dopasowane do charakteru sprawy oraz Państwa potrzeb i oczekiwań.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Wynagrodzenie za obronę lub reprezentację jest uzależnione od etapu sprawy, jej rodzaju, stopnia zawiłości sprawy i zawsze dzielone na poszczególne etapy postępowania, tak aby Klient doskonale wiedział, za co dokładnie płaci.