OBRONA I REPREZENTACJA W SPRAWACH KARNYCH
Adrian Woźniak, Adwokat

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń! +48 604-367-770

porady prawne głogów

Porady prawne

Prowadzenie samochodu pod wpływem i po użyciu narkotyków

  W odróżnieniu od tzw. stanu nietrzeźwości, żadna ustawa nie zawiera kryteriów kiedy kierujący samochodem znajduje się "pod wpływem" narkotyków a kiedy "po użyciu" narkotyków. Zgodnie z art. 178a kodeksu karnego tak samo karalne jest [...]

Rozłożenie grzywny na raty przez sąd karny

  Po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej, skazany na karę grzywny zostanie pisemnie wezwany przez sąd do jej zapłaty w terminie 30 dni. Jeżeli zapłata grzywny pociągałaby za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego [...]

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem w sprawie karnej

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) za które kierowca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. O tym czy doszło do popełnienia przestępstwa decyduje stężenie alkoholu [...]

Wyjaśnienia („zeznania”) oskarżonego w sprawie karnej

Oskarżony (podejrzany) w sprawie karnej w przeciwieństwie do świadków nie składa zeznań, a składa wyjaśnienia. Podejrzanym jest osoba, której w toku sprawy karnej przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jeżeli dana osoba jest przesłuchiwana przez organ ścigania [...]

„Odwieszenie” kary pozbawienia wolności przez sąd karny

W jednym z artykułów ("Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu") pisaliśmy o tym kiedy i na jakich warunkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności. Skoro sąd może zawiesić wykonanie kary więzienia, może również taką [...]

Druga jazda pod wpływem alkoholu. Jakie są konsekwencje?

Zgodnie z treścią art. 178a § 4 kodeksu karnego, jeżeli sprawca przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości był wcześniej prawomocnie skazany za to przestępstwo (art. 178a § 1 kodeksu karnego), a następnie [...]