Działanie “publicznie” a “w miejscu publicznym”

Działania publicznie i w miejscu publicznym

Odpowiedzial­ność kar­na niejed­nokrot­nie zależy od tego, czy spraw­ca dzi­ała “pub­licznie”. Czy dzi­ałanie “pub­licznie” znaczy to samo co “w miejs­cu publicznym”?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny